Polacy nie chcą spotykać dzielnicowych? (luty 2007 r.) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

Polacy nie chcą spotykać dzielnicowych? (luty 2007 r.)

W dniach 16-21 lutego Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (1006 respondentów), którego celem była ocena pracy Policji, ze szczególnym uwzględnieniem służby dzielnicowych. Jak wynika z badań, Polacy coraz lepiej znają swych dzielnicowych, lecz nie chcą się z nimi spotykać.
W porównaniu do wyników badań z 2002 i 2004 roku, wzrósł o 8 punktów procentowych, (do 42%) odsetek Polaków, którzy deklarują znajomość swojego dzielnicowego. Wciąż jednak osoby, które nie wiedzą, kto nim jest, stanowią większość (58%) (Wykres nr 1).


Swoich dzielnicowych nie znają przede wszystkim najstarsi Polacy w wieku 60 lat i więcej (65%) oraz mieszkańcy dużych (101 – 500 tys.) i bardzo dużych (501 tys. i więcej) miast: nie zna dzielnicowego odpowiednio 64% i 63% osób z tych miast. Natomiast najmniej osób, które przyznają się do braku znajomości swojego dzielnicowego, jest w grupie wiekowej od 40 do 49 lat (53% - nie zna) oraz wśród mieszkańców najmniejszych miast do 20 tys. (50%) (Wykresy nr 2 i 3).

Należy podkreślić, że na pytanie Czy chciał(a)by Pan(i), aby Pana(i) dzielnicowy spotkał się z Panem(ią) indywidualnie? większość respondentów (58%) odpowiedziało "nie", a taką potrzebę wyraziła blisko 1/3 (30 %) badanych (Wykres nr 4). Ze swoim dzielnicowym nie chcą się spotykać indywidualnie, przede wszystkim dwudziestolatkowie - 66% osób w wieku 20 - 29 lat oraz osoby najstarsze 60 lat i więcej – 61% z nich nie chce takich spotkań. Natomiast najwięcej Polaków, którzy optują za indywidualnymi spotkaniami z dzielnicowymi jest wśród czterdziestolatków – 41% osób w wieku 40 - 49 lat przyznaje, że chce takich spotkań (Wykres nr 5). Warto podkreślić, że jest to grupa wiekowa, która deklaruje też najlepszą znajomość swoich dzielnicowych (Wykres nr 2).

Wykres nr 1. Znajomość dzielnicowego (X 2002, XI 2004 i II 2007)
 

 

Wykres nr 2. Znajomość dzielnicowego – osoby, które nie znają swojego dzielnicowego (II 2007) zmienna - wiek
 

Wykres nr 3. Znajomość dzielnicowego– osoby, które nie znają swojego dzielnicowego (II 2007) zmienna – miejsce zamieszkania

Wykres nr 4. Czy chciał(a)by Pan(i), aby Pana(i) dzielnicowy spotkał się z Panem(ią) indywidualnie? (II 2007)
 

Wykres nr 5. Czy chciał(a)by Pan(i), aby Pana(i) dzielnicowy spotkał się z Panem(ią) indywidualnie? (II 2007) zmienna – wiek

 

Pełny raport z badania ocena pracy Policji, ze szczególnym uwzględnieniem służby dzielnicowych (plik PDF)

 

 


 

 

 

 

Polska Policja