Badania satysfakcji zawodowej policjantów - CBOS (październik 2006) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

Badania satysfakcji zawodowej policjantów - CBOS (październik 2006)

Czy praca policjanta jest satysfakcjonująca? Większość uczestników ostatnich badań społecznych wyraża ze swojej pracy zadowolenie (duże 24 proc. respondentów, przeciętne – 56 proc.). Co piąty policjant deklaruje małe zadowolenie. Spadł odsetek tych, którzy uważają, że sytuacja w Policji zmierza w złym kierunku (z 69 do 61 proc.).
Centrum Badania Opinii Społecznej, na zlecenie Biura Komunikacji Społecznej KGP, przeprowadziło w dniach 2–5 października 2006 r. badania ankietowe wśród prawie 10 000 losowo wybranych policjantów z terenu całego kraju. 60 proc. badanych stanowiła służba prewencyjna, 30 proc. – kryminalna, a 10 proc. – wspomagająca. Kwestionariusz, który wypełniali badani, przygotowały NSZZ Policjantów i Wydział Analizy Ocen Społecznych BKS KGP. Ankieterami byli rzecznicy i oficerowie prasowi Policji. Wyniki opracowało CBOS.

Satysfakcję policjantów badano już po raz drugi. Pierwsze, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie NSZZP, odbyło się wiosną 2004 roku. W tegorocznym badaniu powtórzono wszystkie pytania i dodano kilka nowych. Analiza wyników ma stanowić "bilans otwarcia" dla przedsięwzięć, które ma umożliwić ustawa o modernizacji Policji. Kiedy oddawaliśmy ten numer miesięcznika do druku, ustawa była już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Na 2008 rok BKS KGP zaplanowało kolejną edycję badania satysfakcji. Wtedy okaże się, czy i jak środki zagwarantowane w ustawie (prawie 4,5 mld zł na trzy lata) wpłyną na samopoczucie policjantów. Teraz jedna trzecia z nich nie ma opinii o tym, w jakim kierunku zmierza sytuacja w Policji.
Szczegółowe wyniki badań dostępne są na stronie www.policja.pl. Oto kilka ciekawych zjawisk, które podczas studiowania danych dostrzegli socjologowie z Wydziału Analizy Ocen Społecznych BKS KGP:


• Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są policjanci z KGP (38 proc.), najmniej – mundurowi z komisariatów, OPP i szkół Policji (22 proc.);
• Na słabe wynagrodzenie najczęściej narzekają policjanci prewencji (73 proc.) i kryminalni (70 proc.); najrzadziej – służby wspomagające (57 proc.);
• Choć połowa badanych (51 proc.)twierdzi, że w ostatnim roku ich zarobki nie zmieniły się, to 36 proc. deklaruje poprawę pensji, przy czym najczęściej są to najmłodsi stażem (do 3 lat – 48 proc.) i stopniem (posterunkowi – 43 proc.);
• Im starszy (wiekiem, stażem, stopniem) policjant, tym bardziej zależy mu na opinii przełożonych.
• Co szósty policjant nie wie, co motywuje go do pracy;
• Przekonanie o tym, że w karierze pomaga protekcja, rośnie wraz ze stopniem (43 proc. posterunkowych, 61 proc. starszych oficerów).

Źródło: TNS OBOP, 9 lutego – 9 marca 2004 r. N=7091, CBOS, 2-5 października 2006 r., N = 9982

Źródło: TNS OBOP, 9 lutego – 9 marca 2004 r. N=7091, CBOS, 2-5 października 2006 r., N = 9982

Więcej na stronach miesięcznika "Policja 997" m.in. opinie i wypowiedzi psychologa społecznego, współautora badania "Diagnoza społeczna 2005" prof. Janusza Czapińskiego, komendanta głównego Policji Marka Bieńkowskiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów Antoniego Dudy i dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. Pawła Biedziaka.

WYNIKI BADANIA NA TEMAT SATYSFAKCJI POLICJANTÓW Z PRACY W POLICJI – OPINIE O SYTUACJI I WARUNKACH PRACY ORAZ KONDYCJI MATERIALNEJ GOSPODARSTW (plik PDF)

 

Polska Policja