Opinia publiczna

Policja pracuje dobrze - twierdzi 70 proc. Polaków - CBOS (październik 2006)

Jak wynika z najnowszych badań CBOS dotyczących opinii o działalności instytucji publicznych, pracę Policji ocenia dobrze 70 procent obywateli. To najlepszy wynik od początku lat dziewięćdziesiątych. Po raz pierwszy także Polacy oceniają pracę Policji lepiej niż wojska. Z tyłu pozostają: prokuratura, sąd, Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK, Prezydent RP, a nawet Kościół Katolicki.
Polska Policja po raz pierwszy od początku lat 90 została tak wysoko oceniona przez obywateli. Jak wynika z badania CBOS aż 70 proc. dorosłych obywateli dobrze ocenia jej pracę (o 5 proc. więcej niż w czerwcu b.r.), negatywnie zaś – mniej niż jedna czwarta (22 proc.). To znacznie lepszy stosunek ocen pozytywnych do negatywnych niż dla innych instytucji zajmujących się ściganiem przestępców i wymierzaniem sprawiedliwości. Dla przykładu, pracę sądów dobrze ocenia 35 proc. obywateli przy 46 proc. oceniających negatywnie, prokuraturę 36 proc. przy 37 proc. oceniających negatywnie.

Z tyłu pozostają tez inne instytucje zaufania publicznego. Wojsko, które do tej pory zbierało najlepsze wyniki za swoją pracę, jest ocenianie o 3 proc. gorzej niż Policja (67 proc. i 10 proc. negatywnych ocen). Pracę Kościoła Katolickiego dobrze ocenia 66 proc. obywateli (24 proc. źle), RPO dobrze ocenia 43 proc. (15 proc. źle) , NIK 44 proc. ( 18 proc. źle) a pracę Prezydenta RP 31 proc. obywateli (58 proc. źle).

W badaniach CBOS lepiej od Policji oceniane są jedynie niektóre stacje telewizyjne i Polskie Radio.
 

Wykres nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny w październiku 2006 roku)

 

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od V ’96 do X ’06

Wykres nr 3. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od II ’02 do X ’06)

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…?( dobre oceny w październiku 2006 roku)

 

 

Polska Policja