74% Polaków dobrze ocenia Policję (sierpień- wrzesień 2007) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

74% Polaków dobrze ocenia Policję (sierpień- wrzesień 2007)

CBOS - Polacy coraz lepiej oceniają Policję
Polacy z roku na rok, z miesiąca na miesiąc coraz lepiej oceniają działalność Policji jako instytucji. We wrześniu dobrze ocenia Policję prawie trzy czwarte (74%) respondentów. W porównaniu do innych instytucji odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości (CBA, ABW, Sądów i Prokuratury) Policja osiągnęła około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 31 sierpnia – 4 września 2007 roku przeprowadziło badanie na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (844 respondentów). Celem badania była ocena działalności instytucji publicznych, w tym Policji. Po raz pierwszy zapytano też Polaków o ocenę działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Systematycznie rośnie odsetek Polaków pozytywnie oceniających działalność Policji. W styczniu 2007 r. wynosił 71%, w maju 72%, a obecnie, we wrześniu, odsetek dobrych ocen stanowi 74%. W porównaniu do roku poprzedniego oceny pozytywne zwiększyły się o 9 punktów procentowych (Wykresy nr 1 i nr 2).

Wykres nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny we wrześniu 2007 roku)

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od V 1996 do IX 2007) (w %)

Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Lepiej Polacy oceniają jedynie niektóre media - Telewizję Polsat, Publiczną, TVN, Polskie Radio, Radio Zet i RMF FM (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 5). Nawet wojsko, które w większości edycji badań wyprzedzało Policję obecnie uzyskało wynik (ocen pozytywnych) niższy o 4 punkty procentowe.
Należy podkreślić, że Policja została zdecydowanie wyżej oceniona, niż pozostałe instytucje wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura) oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dla porównania, o działalności sądów dobrze wypowiedziało się 42%, Prokuratury – 38%, CBA – 34%, a ABW – 31% (Tabela nr 1 oraz Wykres nr 4).

Wykres nr 3. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od IV 2002 do IX 2007)
(w %)

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, ABW, CBA oraz sądów i prokuratury?
(oceny we wrześniu 2007) w %

Źródło: CBOS, 31 sierpnia – 4 września 2007 r., N = 844


Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…? (oceny we wrześniu 2007 roku)

Wykres nr 5. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…? ( dobre oceny we wrześniu 2007 roku)

Źródło: CBOS, 31 sierpnia – 4 września 2007 r., N = 844

Oprac. na podst. komunikatu CBOS w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu KGP
kom. Jadwiga Kubik

Polska Policja