Polacy oceniają pracę policjantów - OBOP (wrzesień 2006) - Opinia publiczna - Statystyka

Opinia publiczna

Polacy oceniają pracę policjantów - OBOP (wrzesień 2006)

Podczas wrześniowego badania 69% respondentów zadeklarowało, że dobrze ocenia pracę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania osób badanych. Odsetek osób, które wyrażają taką opinię na temat pracy Policji, wzrósł w porównaniu do kwietnia 2006 roku o 4 punkty procentowe, a w stosunku do listopada ubiegłego roku, aż o 14 punktów procentowych (przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych o 11 punków). Jednocześnie należy wskazać, że osiągnięty wynik jest najwyższy od maja 2003 roku, kiedy pytanie takie zadano po raz pierwszy. Wówczas 62% osób biorących udział w badaniu dobrze oceniło pracę policjantów (Wykres 2).

Wykres nr 1. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę wokolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedlu)? (wrzesień 2006 roku)

Źródło: TNS OBOP dla miesięcznika „POLICJA 997”, 3 – 7 wrzesień 2006 r., N = 1005

Wykres nr 2. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę wokolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedlu)? (oceny w latach 2003-2006)

Źródło: TNS OBOP dla miesięcznika „POLICJA 997”, 3 – 7 wrzesień 2006 r., N = 1005

WIDYWANIE PATROLI POLICJI

Opinia Polaków na temat częstotliwości widywania patroli Policji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania również ulega poprawie. We wrześniu br. ponad 1/4obywateli (26%) zadeklarowała, że widuje patrole Policji kilka razy w tygodniu. Jednocześnie blisko 1/5 badanych (19%) przyznała, że widuje je codziennie (Wykres 3). Wstosunku do kwietnia 2006 r., oba te wskaźniki wzrosły odpowiednio o 1 i 2 punkty procentowe. Spadł z kolei odsetek respondentów, którzy wcale nie zauważają patroli Policji i aktualnie wynosi on 8% (spadek o 2 punkty procentowe) (Wykres 4).

Wykres nr 3. Jak często widuje Pan(i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (wrzesień 2006 roku)

Źródło: TNS OBOP dla miesięcznika „POLICJA 997”, 3 – 7 wrzesień 2006 r., N = 1005

Wykres nr 4. Jak często widuje Pan(i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania? (oceny w latach 2002-2006)

Źródło: TNS OBOP dla miesięcznika „POLICJA 997”, 3 – 7 wrzesień 2006 r., N = 1005


Oprac. na podst. komunikatu TNS OBOP w Wydziale Analizy Ocen Społecznych BKS KGP Maciej Fuhrmann

Współpraca:
Iwona Czerniec
Artur Kowalczyk

Polska Policja