Użycie broni służbowej przez policjantów - Broń - użycie przez policjantów - Statystyka

Broń - użycie przez policjantów

Użycie broni służbowej przez policjantów

UŻYCIE BRONI SŁUŻBOWEJ PRZEZ POLICJANTÓW

(łącznie liczba przypadków uzasdnionego użycia broni i strzałów ostrzegawczych)

ROK LICZBA
1993 168
1994 143
1995 155
1996 125
1997 93
1998 74
1999 97
2000 102
2001 89
2002 110
2003 149
2004 135
2005 228
2006 168
2007 176
2008 157
2009 185
2010  224
2011 140
2012 134

Od 2013 roku zmienił się sposób kwalifikowania przypadków wydarzeń z bronią służbową.

Rok Użycie broni służbowej Wykorzystanie broni służbowej
2013 29 117
2014 25 115