Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Statystyka

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone
2016 1 547 5 747
2015 2 237 6 412
2014 2 947 4 555
2013 2 850 6 611
2012 2 457 10 481
2011 1 946 10 551
2010 1 377 20 9839 627
2009 2 015 18 516
2008 2 391 9 748
2007 2 563 12 422
2006 2 633 10 504
2005 2 901 9 735
2004 2 886 13 976
2003 3 070 11 270
2002 3 002 11 991
2001 2 540 9 590
2000 2 489 4 064
1999 1 724 2 322
1998   2 206
1997   2 057
1996   851