Kradzież cudzej rzeczy - Statystyka

Kradzież cudzej rzeczy

Kradzież cudzej rzeczy

UWAGA!

W latach 2013-2016 przestępstwa stwierdzone w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez BSW KGP i CBŚP (dawniej CBŚ KGP) zostały "przypisane" do odpowiednich jednostek podziału administracyjnego kraju szczebla wojewódzkiego.

Za lata 1999-2012 ze względu na sposób gromadzenia danych nie wyodrębniano liczby postępowań wszczętych dla BSW KGP i CBŚ KGP, a wskazywano je w garnizonach na terenie których działały poszczególne komórki organizacyjne.

Polska Policja