Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (218-221)

Niezawiadomienie o wypadku przy pracy (art. 221)

Art. 221

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

 

art. 221
ROK liczba postępowań wszczętych

liczba przestępstw stwierdzonych

2016 22 21
2015 32 21
2014 35 21
2013 25 33
2012 27 35
2011 32 44
2010 33 59
2009 30 33
2008 35 57
2007 41 52
2006 29 51
2005 31 48
2004 33 48
2003 25 44
2002 34 48
2001 22 45
2000 19 49
1999 21 32
Powrót na górę strony