Zamachy samobójcze

Uwaga!

Do 2012 roku dane dotyczące samobójstw gromadzone i generowane były na podstawie druku stp10 – „Zgłoszenie zamachu samobójczego”, który wprowadzany był do systemu PSSP Temida po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania sprawdzającego, w trybie art. 308 kpk lub postępowania przygotowawczego.

Od 2013 roku zmienił się sposób gromadzenia i generowania danych statystycznych dotyczących zamachów samobójczych. Obecnie dane wprowadzane są do KSIP za pośrednictwem formularza KSIP 10 – „Rejestracja zgłoszenia zamachu samobójczego” bezpośrednio po wydarzeniu w momencie ustalenia, że doszło do zamachu samobójczego. Dodatkowo system „zamraża” dane  z miesięcznym opóźnieniem pozwalając na modyfikację w przypadkach ustalenia w późniejszym etapie postępowania, iż nie doszło do zamachu samobójczego. 

Od  2017 roku zmieniony został formularz KSIP 10 –  rejestracja zgłoszenia zamachu samobójczego. Otrzymał on brzmienie „KSIP 10 -zgłoszenie zamachu/zachowania samobójczego” oraz rozszerzono zakres gromadzonych danych.

Powrót na górę strony