Informacje

Fałszerstwa pieniędzy - dane za 9 miesięcy 2009 r.

Data publikacji 12.11.2009

Podczas 3 kwartałów 2009 r. Policja wszczęła łącznie 6.582 postępowania karne w sprawie fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych. Najczęściej wszczęte postępowania dotyczyły fałszowania pieniędzy polskich (wszczęto 1.827 ) oraz puszczania w obieg fałszywych pieniędzy polskich (wszczęto 3.502).

372 osobom postawiono zarzuty karne dotyczące fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych. Wśród ogółu podejrzanych były 34 kobiety. 84 podejrzanych to nieletni (w tym 5 kobiet). Oprócz 372 podejrzanych (dorosłych i nieletnich) – było także 4 dzieci do 13 roku życia.

Liczba postępowań wszczętych

 

 
pieniądze polskie
Pieniądze
 obce
inne środki płatnicze
papiery wartościowe
pieniądze euro
art. 310 par. 1 k.k. -fałszowanie pieniędzy
1.827
182
340
11
164
art. 310 par 2 k.k. – puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy
3.502
171
58
3
144
art. 312 k.k. – puszczanie w obieg fałszywych jako prawdziwe
148
16
3
2
11

 

Powrót na górę strony