Informacje

Zestawienie statystyczne za 10 miesięcy 2009 r

Data publikacji 12.11.2009

Utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie wszczętych postępowań karnych w większości podstawowych kategorii przestępczości. Wykrywalność wyniosła 68,9 % i jest wyższa o 1,7 niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Policja wszczęła 587 postępowań o zabójstwa tj. o 4,6 mniej niż rok wcześniej. Spadek liczy wszczętych postępowań odnotowano także w:
• uszczerbkach na zdrowiu – o 7,9 % (wszczęto 15.739)
• bójkach i pobiciach – o 7,8 % (wszczęto 10.661)
• zgwałceniach – o 9,6 (wszczęto 1.547)
• rozbojach, kradzieżach i wymuszeniach rozbójniczych – 0 4,2 % (wszczęto 14.576)
• kradzieży cudzej rzeczy - o 2,6 % (wszczęto 170.091)
-w tym kradzieży samochodu – o 1,5 (wszczęto 13.886)
• fałszerstw kryminalnych – o 0,9 % (wszczęto 26.734)
• oszustwo kryminalnych – o 2,5 % (wszczęto 22.891)

Niestety, wzrosła liczba wszczętych postępowań o kradzieże z włamaniem – o 6,5 % (wszczęto 95.035) oraz uszkodzenie mienia – o 1,7 % (wszczęto 63.551).

Aktywność Policji w ujawnianiu przestępstw narkotykowych pozwoliła na wszczęcie o 5,3 % więcej postępowań karnych (wszczęto 16.937). Podobna sytuacja jest z przestępczością gospodarczą, gdzie wzrost także wzrost aktywności Policji przekłada się na liczbę wszczętych postępowań – wzrost o 4,6 % (wszczęto 60.777).
 

Powrót na górę strony