Informacje

Oszustwa przez wykorzystanie mediów lub ogłoszenie

Data publikacji 13.11.2009

Dane Policji wskazują na to, że przestępcy coraz częściej sięgają po nowe sposoby popełnienia oszustw, chociażby za pomocą ogłoszeń w mediach. Liczba przestępstw z art. 286 par. 1 i 3 kodeksu karnego, popełnionych przez wykorzystanie mediów lub ogłoszenie, podczas 3 kwartałów 2009 r. (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008) praktycznie podwoiła się – wzrosła o 96 % (z 3.344 do 6.555).

Policjanci wykazali bardzo wysoką skuteczność w wykrywaniu tych przestępstw. Wyniosła ona 94,1 %. Już w zakresie wszczynania postępowań policjanci odnotowali znaczący wzrost - o prawie 36 %. Praca śledcza policjantów doprowadziła do ujawnienia w toku postępowań kolejnych przestępstw. W 2009 r. Łącznie Policja stwierdziła 6.555 takich przestęstw, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było ich 3.344. W przypadku 6.062 postępowań zakończyły się one wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia. Tylko 375 postępowań zostało umorzonych z powodu niewykrycia sprawców.


Zarzuty popełnienia tego przestępstwa usłyszało 923 podejrzanych, wśród nich było 101 kobiet. Charakterystyczne jest dla tego rodzaju przestępstwa, że większość podejrzanych to młodzi ludzie. Tylko 237 podejrzanych miało więcej niż 30 lat, natomiast aż 300 było w wieku do 20 lat. Wśród podejrzanych było także dwoje dzieci do 13 lat.


W wyniku popełnienia tych przestępstw pokrzywdzonych zostało 6.816 osób. Straty tych osób wyniosły ponad 10,5 mln. zł. Ponad jedną trzecią straconych pieniędzy policjanci odzyskali – było to nieco ponad 362 tys. zł
 

Powrót na górę strony