Informacje

Przestępca seksualny - "statystyczny portret"

Data publikacji 14.12.2009

Na podstawie danych z 2008 r. powstał „statystyczny portret” podejrzanego o przestępstwa przeciwko obyczajności. Kim jest, gdzie i jak działa? Podane niżej informacje odpowiedzą m.in. na te pytania.

Zdecydowanie najczęściej jest to poczytalny mężczyzna ( w 2008 r tylko 111 podejrzanych to kobiety i tylko 31 podejrzanych to osoby niepoczytalne).
3 na 4 ofiary tych przestępstw znają sprawcę ( w przypadku pedofilii odsetek ten jest wyższy i wnosi 80 %).

Przy popełnianiu przestępstw najczęściej używają siły fizycznej, zastraszenia, groźby, podstępu, wykorzystują zależność ofiary od sprawcy. Podejrzani o zgwałcenia 5 razy grozili ofiarom bronią palną lub inną, 21 razy niebezpiecznym narzędziem.

Większość podejrzanych to bezrobotni lub niepracujący i nie poszukujący pracy – 919 osób, ale było także 651 uczniów, 204 emerytów i rencistów, 51 rolników, 42 studentów.

7 % podejrzanych było wcześniej karanych za podobne przestępstwa.
Po zatrzymaniu i przedstawieniu zarzutów sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 1.038 podejrzanych, z tego w 203 przypadkach areszt został uchylony.

Do tych przestępstw najczęściej dochodziło w domu i mieszkaniu - 2.727, ale były też inne miejsca np.
- ulica - 327
- szkoła podstawowa, gimnazjum – 135
- las – 150
- pole, łąka, pastwisko - 73
- dom dziecka - 39
- dom wypoczynkowy – 37
- internet, bursa szkolna – 24
- boisko sportowe – 30
- ogród działkowy, altanka – 26
- park, skwer, ogród botaniczny - 57
- autobus, autokar – 20
- samochód – 49
- ścieżka rekreacyjna, szlak turystyczny – 16
- komórka, piwnica, strych - 26

 

Powrót na górę strony