Informacje

Zabójstwa - raport statystyczny za 2009 rok

Data publikacji 10.02.2010

W 2009 r. wszczęto 729 postępowań w sprawach o zabójstwa. To o 19 mniej niż rok wcześniej. W 469 przypadkach motyw zabójstwa został ustalony, najczęściej były to nieporozumienia rodzinne – tak było 221 przypadkach. Ponadto wszczęto 55 postępowań o zabójstwo rabunkowe, 9 – o zabójstwo seksualne i 11 o motywie „na zlecenie”. W 173 przypadkach były to inne motywy niż wyżej wymienione.


Na szczęście nie wszystkie ofiary tych przestępstw straciły życie. Spośród 763 odnotowanych przez Policję w 2009 r. przestępstw stwierdzonych (niektóre zdarzyły się w okresie wcześniejszym niż 2009 r.), 265 to były usiłowania, czyli ofiara przeżyła mimo działań zabójcy.
Wśród pokrzywdzonych jest także 16 małoletnich.
55 zabójstw było czynami osób niepoczytalnych.
161 zabójstw dokonano na wsi, natomiast jeśli chodzi o miasta, to najwięcej było w liczacych powyżej 500 tys. mieszkańców.
W przypadku zabójstw o charakterze rabunkowym sprawcy zabrali ofiarom łącznie mienie o wartości 853 tys. zł. Policjanci odzyskali od sprawców wartość ponad 332 tys.
Najczęściej sprawca posługiwał się niebezpiecznym narzędziem np. nożem – tak było w 404 przestępstwach. Broń palna była użyta w 35 przestępstwach, a materiały wybuchowe – w 2.
Policjanci bardzo skutecznie wykrywają zabójstwa – wykrywalność wyniosła 92,8 %. Zarzuty zabójstwa usłyszało 755 podejrzanych , w tym 23 nieletnich. 690 dorosłych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. wsród podejrzanych o zabójstwo były 104 kobiety.
Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali 138 podejrzanych, w toku prowadzonych postępowań ustalili kolejnych 209 oraz dodatkowo 148 podczas pracy operacyjnej. 228 podejrzanych wskazali policjantom obywatele (czasami też ujęli), a 19 zgłosiło się dobrowolnie na Policję.
3 podejrzanych dokonało zabójstwa podczas przerwy w odbywaniu kary, 1 – podczas okresowego zwolnienia z zakładu karnego, a 3 – podczas oczekiwania na rozpoczęcie kary.
Wśród podejrzanych o zabójstwo było: 49 uczniów, 9 studentów, 82 emerytów i rencistów. Jednak najliczniejsza grupę stanowili bezrobotni – 442 osoby.
368 podejrzanych niebyło wcześniej karanych sądownie, 93 - było karanych za przestępstwa podobne, 270 – za inne przestępstwa (o 24 podejrzanych - bbd.).
Oględziny dokonywane na miejscu zbrodni pozwoliły zebrac ślady, które w 427 przypadkach ustaliły sprawcę, a w 157 - były pomocne w ustaleniu sprawcy
U 400 dorosłych podejrzanych stwierdzono nietrzeźwość w momencie przestępstwa, a 6 było pod wpływem narkotyku. Spośród podejrzanych nieletnich nietrzeźwość stwierdzono u 3.
Do zabójstw najczęściej dochodziło w mieszkaniach – 326 przypadków oraz w domach jednorodzinnych – 157. W domkach wypoczynkowych czy letnich – 10. Zdarzyły sie tez zabójstwa na ulicy – 89, w lesie – 15, na polach, łąkach – 9, w zbiornikach wodnych i rzekach – 8, na terenie ogródków działkowych – 7, przystankach komunikacyjnych – 6

 

Powrót na górę strony