Informacje

Fałszerstwa pieniędzy – 2009 r.

Data publikacji 04.06.2010

W 2009 r. Policja wszczęła łącznie 8.787 postępowań karnych w sprawie fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych. Najczęściej wszczęte postępowania dotyczyły fałszowania pieniędzy polskich (wszczęto 2.600) oraz puszczania w obieg fałszywych pieniędzy polskich (wszczęto 4.462).

511 osobom postawiono zarzuty karne dotyczące fałszowania pieniędzy, innych środków płatniczych i papierów wartościowych. Wśród ogółu podejrzanych był0 49 kobiet. 107 podejrzanych to nieletni (w tym 6 kobiet). Oprócz 511 podejrzanych (dorosłych i nieletnich) – czynów takich dopuściło się także 4 dzieci do 13 roku życia. Wśród podejrzanych było: 212 bezrobotnych, 106 pracujących, 165 uczniów, 8 studentów, 15 emerytów i rencistów.


Liczba postępowań wszczętych
 

 

 
pieniądze polskie
pieniądze
 obce
inne środki płatnicze
papiery wartościowe
pieniądze euro
art. 310 par. 1 k.k. -fałszowanie pieniędzy
2.600
249
526
15
218
art. 310 par 2 k.k. – puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy
4.462
208
83
3
192
art. 312 k.k. – puszczanie w obieg fałszywych jako prawdziwe
193
20
3
2
13

 

Powrót na górę strony