Informacje

Przestępczość cudzoziemców – I półrocze 2010 r.

Data publikacji 20.07.2010

Wraz ze spadkiem ogólnej przestępczości w Polsce, systematycznie spada też przestępczość z udziałem obywateli innych państw. Spada zarówno liczba cudzoziemców, którzy padli ofiarą różnych przestępstw, jak też zmniejsza się liczba cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa. Jeszcze dziesięć lat temu, w 2000 roku, liczba pokrzywdzonych cudzoziemców wynosiła prawie 6,1 tys., a liczba podejrzanych – ponad 5,1 tys. Liczby te co roku zmniejszały się, tak by w 2009 r. było już tylko 1.463 pokrzywdzonych przestępstwami cudzoziemców, a zarzuty usłyszało 2.141. Dane z pierwszego półrocza wskazują na to, że ta tendencja utrzyma się nadal.

Podczas 6 miesięcy 2010 roku zarzuty popełnienia przestępstwa usłyszało 1.099 cudzoziemców. Najczęściej byli oni podejrzani o przestępstwa drogowe – 260, fałszerstwa – 131, kradzież cudzej rzeczy – 107, przestępstwa narkotykowe – 54, paserstwo – 40, przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym – 20 oraz oszustwa – 39.
Cudzoziemcy podejrzani są także o przestępstwa rozbójnicze (rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże rozbójnicze) – 29 oraz o włamania - 19. Zdarzyły się także przestępstwa o charakterze korupcyjnym – 32.
Bardzo rzadko dochodziło do poważnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu czy mieniu.
O zabójstwa było podejrzanych 2 cudzoziemców, uszczerbki na zdrowiu- 4, bójki lub pobicia – 11. zgwałcenie – 1, o kradzież samochodu – 5.
Liczba pokrzywdzonych przestępstwami cudzoziemców wyniosła podczas 6 miesięcy 2010 roku 517 .
 

Powrót na górę strony