Informacje

Ucieczki małoletnich

Data publikacji 27.07.2010

W ostatnim roku policjanci ujawnili ponad 18 tysiecy małoletnich uciekinierów. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba ucieczek młodych ludzi zarówno z domów rodzinnych, jak też z placówek rodzinno wychowawczych. Jedynie nieznacznie wzrosła liczba uciekinierów ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Najliczniejszą grupę stanowia uciekinierzy w wieku 14 - 16 lat, większośc wywodzi się ze środowisk miejskich.

Najczęstszymi przyczynami są:
• Niewłaściwa atmosfera panująca w środowiskach rodzinnych (ok. 40 % wszystkich ucieczek)
• Niepowodzenia szkolne
• Lęk przed karą za niewłaściwe zachowanie
• Błędy wychowawcze
• Namowy kolegów
 

 
Ucieczka z:
domu rodzinnego
placówki opiekuńczo wychowawczej
ośrodka szkolno wychowawczego
Schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych
2005
4.874
9.372
6.330
 b.d.
2006
5.622
8.215
7.396
745
2007
5.286
10.141
6.256
634
2008
5.599
9.702
6.254
613
2009
4.872
12.219
1.089

Powrót na górę strony