Informacje

Zaginięcia osób w 2009 roku

Data publikacji 23.09.2010

W 2009 r. w skali całego kraju zgłoszono łącznie 15 076 osób zaginionych co stanowi spadek o 5,1 % w stosunku do roku 2008, kiedy to przyjęto 15881 zawiadomień o zaginięciu osoby. W 2009 roku Policja poszukiwała łącznie 19 895 osób zaginionych (na podstawie zgłoszeń z roku 2009 i lat wcześniejszych). Tutaj również nastąpił spadek o 3,4% w porównaniu do 2008 roku kiedy szukano 20589 osób zaginionych.

Analiza zgłoszonych w 2009 roku zaginięć osób pod względem płci wskazuje, że z spośród 15 076 zaginionych osób, 8 969 to mężczyźni stanowiący 59,5% ogółu a 6 107 to kobiety, stanowiące 40,5% zaginionych w 2009 roku osób.

Największa liczba zaginionych w 2009 roku kobiet pochodziła z przedziału wiekowego 14-17 lat i było to 1 936 osób co stanowi 31,7% wszystkich zaginionych w tym okresie czasu kobiet.
W przypadku mężczyzn, którzy zaginęli w 2009 roku największa liczba pochodziła z przedziału wiekowego 26-40 lat i było to 2 375 osób co stanowi 26,5% zaginionych w tym czasie mężczyzn.

Statystyka dotycząca zgłoszonych w 2009 roku osób zaginionych w oparciu
o kryterium wieku pokazuje, że najwięcej osób zaginionych pochodzi z przedziału:

- 3 505 osób w wieku 26-40 lat
- 3 054 osoby w wieku 14-17 lat
- 2 288 osób w wieku 41- 50 lat
- 2 269 osób w wieku 18- 25 lat
- 1 881 osób w wieku 51- 60 lat
- 1 545 osób w wieku powyżej 60 lat
- 442 osoby w wieku 7-13 lat
- 125 osób w wieku 0- 6 lat

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w 2009 roku odnotowano 3 621 zgłoszeń dotyczących zaginięć osób małoletnich. W tym samym czasie odnaleziono
i zakończono 3 629 poszukiwań takich osób.

W tej kategorii poszukiwań osób zaginionych zanotowano znaczny spadek ilości zaginięć w porównaniu do roku 2008 gdy odnotowano wówczas 4 160 zaginięć osób nieletnich, jednocześnie odnajdując i kończąc poszukiwania takiej samej liczby osób.

Najczęstszymi ustalonymi na podstawie posiadanych danych statystycznych przyczynami zaginięć osób są:
­ Ucieczki nieletnich – 1 349 ( w roku 2008 – 1535);
­ Nieporozumienia rodzinne – 816 ( w 2008 roku – 787);
­ Choroba psychiczna – 455 (w 2008 roku – 479);
­ Świadome zerwanie ze środowiskiem – 441 ( w 2008 roku – 358).

Najczęstszym powodem zakończenia przez jednostki Policji poszukiwań osób zgłoszonych jako zaginione jest:
­ powrót do miejsca zamieszkania – 12196 (w roku 2008 – 12909);
­ ustalenie miejsca pobytu – 2326 (w roku 2008 – 2154);
­ zatrzymanie przez Policję – 1151 w tym ucieczki nieletnich, zaginieni poszukiwani również procesowo (w roku 2008 – 1118);
­ odnalezienie zwłok – 222 (w roku 2008 – 200).

W 2009 roku z 15 349 nowo przyjętych zaginięć 13 183 zostało zakończonych
w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zaginięcia co stanowi 85,88 %. W 2008 roku z liczby 16 070 zaginięć w ciągu 14 dni zakończono 13 769 co wynosiło 85,68 %.

Analizując stan poszukiwań osób zaginionych na przestrzeni 2009 roku należy zwrócić uwagę, że pomimo stwierdzonej większej liczby zakończonych spraw poszukiwawczych (15 391) w stosunku do nowo zgłoszonych (15 076) pewna liczba poszukiwań z 2009 roku (957) pozostała niewyjaśniona Ponadto Policja poszukuje 249 osób zaginionych w roku 2007 i 371 osób zaginionych w roku 2008.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja