Informacje

Przestępstwa stalkingu w półroczu 2012

Data publikacji 23.07.2012

Stalking - czyli uporczywe nękanie - to stosunkowo nowe przestępstwo określone w kodeksie karnym w artykule 190a. W półroczu 2012 roku z tego artykułu zostało wszczętych łącznie 2085 postępowań karnych, w tym 1865 z art. 190a par.1 oraz 217 z art.190a par.2 a także 3 postępowania z art. 190a par.3.

Art. 190a par. 1 k.k.  - nękanie:

• Policja zarejestrowała w półroczu 2012 wszczęcie 1865 postępowań karnych, przy czym stwierdzono w tym czasie popełnienie 1137 przestępstw.
• Wykrywalność (tj. ustalenie podejrzanego w postępowaniu karnym ) wyniosła 77,3 %
• Wyniki postępowań karnych: 712 postępowań zakończono wnioskiem o akt oskarżenia, 261 umorzono z powodu niewykrycia sprawcy, 101 – skierowano do sądu rodzinnego, 29 umorzono z przyczyn wyłączających ściganie, 32 umorzono warunkowo, 2 umorzono z braku dostatecznych dowodów winy
• Liczba pokrzywdzonych wyniosła 1029 osób, wśród nich było 83 małoletnich
• Miejscem popełnienia 258 przestępstw była wieś
• Liczba podejrzanych to 657, w tym 149 kobiet. 116 podejrzanych to uczniowie a 7 - studenci, podejrzani to najczęściej osoby w wieku 30 - 49 lat (286 podejrzanych)- 286 -

 

Art. 190a par. 2 k.k.  -  wykorzystanie wizerunku osoby lub jej danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody:

• Policja zarejestrowała w półroczu 2012 wszczęcie 217 postępowań karnych, przy czym stwierdzono w tym czasie popełnienie 121 przestępstw.
• Wykrywalność (tj. ustalenie podejrzanego w postępowaniu karnym ) wyniosła 43,8 %
• Wyniki postępowań karnych: 32 postępowania zakończono wnioskiem o akt oskarżenia, 67 umorzono z powodu niewykrycia sprawcy, 15 – skierowano do sądu rodzinnego, 1 umorzono z przyczyn wyłączających ściganie, 5 umorzono warunkowo, 1 umorzono z braku dostatecznych dowodów winy
• Liczba pokrzywdzonych wyniosła 126 osób, wśród nich było 9 małoletnich
• Miejscem popełnienia 30 przestępstw była wieś
• Liczba podejrzanych to 56, w tym 27 kobiet. 25 podejrzanych to uczniowie a 2 - studenci, podejrzani to najczęściej młodzi ludzie - w wieku do 20 lat (29 podejrzanych)  p30 - 49 lat p30 - 49 lat  oraz w wieku ora

Art. 190a par. 3 k.k.  - targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie:

• Policja zarejestrowała w półroczu 2012 wszczęcie 3 postępowań karnych, przy czym stwierdzono w tym czasie popełnienie 4 przestępstw.
• Wykrywalność (tj. ustalenie podejrzanego w postępowaniu karnym ) wyniosła 100,0 %
• Wyniki postępowań karnych: 2 postępowania zakończono wnioskiem o akt oskarżenia, 2 – skierowano do sądu rodzinnego
• Liczba pokrzywdzonych - 4 osoby
• Miejscem popełnienia 2 przestępstw była wieś
• Liczba podejrzanych to 4, w tym 3 kobiety. 3 podejrzanych to uczniowie a 1 - bezrobotny, podejrzani to 2 osobyw wieku do 16 lat i 1 w wieku powyżej 50 lat  p30 - 49 l

Powrót na górę strony
Polska Policja