Informacje

Przestępstwa narkotykowe w statystyce policyjnej

Data publikacji 31.10.2012

W 2011 roku wszczęto 22.940 postępowań karnych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, najczęściej o przestępstwa z art. 62(nieleglne posiadanie). Ogółem stwierdzono 74.535 przestępstw narkotykowych, co oznacza, że średnio codziennie dochodziło do ponad 204 przestępstw. Wśród wszystkich przestępstw o charakterze kryminalnym, przestępstwa narkotykowe stanowią 9,4 %, czyli prawie co 10 przestępstwo kryminalne jest związane z narkotykami.


Oprócz przestępstwa posiadania narkotyków, najczęściej dochodzi  popełnienia następujących przestępstw:

  liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych

Udzielanie, ułatwianie lub umożliwianie użycia lub nakłaniane  do użycia) – art. 58

1.073

13.240

Jak wyżej – ale w celu osiągnięcia korzyści osobistej – art. 59

1 679

18.410

Wprowadzanie do obrotu albo uczestniczenie w takim obrocie – art. 56

412

3.484

Przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspółnotowe nabycie lub dostawa - art. 55

314

752

 

Uprawa maku, zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicę, ziele koki – art. 63

872

1.199

 • Osób małoletnich, pokrzywdzonych przestępstwami narkotykowymi (udzielanie, ułatwianie lub umożliwianie użycia lub nakłaniane  do użycia) zarejestrowano 4 732 (na ogólną liczbę 47 234 małoletnich pokrzywdzonych wszystkimi przestępstwami kryminalnymi – zatem przestępstwami narkotykowymi pokrzywdzona jest to co 10 osoba małoletnia – do 18 roku życia).
 • Przestępcy narkotykowi prawie zawsze działają indywidualnie – pojedynczo – tak było w 91,3 % przestępstw
 • Postępowanie o przestępstwa narkotykowe praktycznie nie są umarzane w trybie rejestrowym – tak było zaledwie w 78 przestępstwach na 74 535
 • Najczęściej do przestępstw narkotykowych dochodzi w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) – 19,8% ogółu przestępstw oraz w miastach liczących 20 – 50 tys. mieszkańców – 15,8 % ogółu
 • Przestępstwa narkotykowe to domena mężczyzn - zarzuty otrzymało 29 146 osób, wśród nich było tylko 1 757 kobiet, czyli zaledwie 6 %
 • Tylko 2 175 zostało tymczasowo aresztowanych, w tym w 1298 przypadkach areszt uchylono  
 • 3 667 podejrzanych otrzymało dozór Policji
 • Aż  1/3  podejrzanych miało już wcześniej zatargi z prawem: 4 238 tj. 14,5 % było karanych za przestępstwa narkotykowe a 5 347 tj. 18,3 % – za inne przestępstwa 
 • Ponad 41 % podejrzanych zostało „namierzonych” dzięki pracy Policji (operacyjnej, typowanie w bazach Policji, akcje policyjne), natomiast prawie 44 % - zostało zatrzymanych na gorącym uczynku
 • Przestępstwa narkotykowe najbardziej nęcą bezrobotnych – to ponad 39 % podejrzanych. Wśród podejrzanych było też 821 studentów i tylko 93 rolników
 • W 5 074 sprawach o przestępstwa narkotykowe zabezpieczono mienie o wartości 27 854 183 zł
 • Policja prowadzi postępowania bardzo szybko – 3 na 4 postępowania kończą się do 3 miesięcy od wszczęcia, tylko 0,8 % trwa dłużej niż 12 miesięcy

Główny przedmiot (rodzaj narkotyku) w przestępstwach narkotykowych

 • Marihuana, haszysz  - w 52 197 przestępstwach
 • Środki psychotropowe – w 4 078
 • Heroina – w 1002
 • Kokaina, crack  - 488
 • Ekstazy – 391
 • Tzw. „polska heroina” – 163
 • LSD – w 25

 

 Miejsce popełnienia przestępstw narkotykowych 

 

Miejscem  popełnienia tych przestępstw najczęściej jest ulica – prawie 43%  przypadków, ale nie zdarzają się również w tak nietypowych miejscach jak:

 • Dom opieki społecznej – 23
 • Budynek administracji publicznej – 19
 • Budynek wymiaru sprawiedliwości – 10
 • Bank - 7
 • Muzeum, galeria sztuki – 5
 • Szpital, sanatorium – 34
 • Przychodnia lekarska – 18
 • Cmentarz – 54
 • Kościół, kaplica – 8

 


 

Powrót na górę strony