Informacje

Procedura "Niebieska Karta" w statystyce policyjnej

Data publikacji 15.03.2013

W 2012 roku policjanci wypełnili ogólem 51 292 formularzy dotyczących przemocy w rodzinie. Sprawcy stosowali różne formy przemocy (pojedyńczo lub kilka równcześnie, najczęściej była to przemoc psychiczna - 49 018 przypadków, a dopiero później przemoc fizyczna - 40 609 przypadków. W 879 wydarzeniach była to przemoc seksualna, a w 15 288 - inna forma przemocy.

 

Dane te dotyczą działań podjętych w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych, upoważnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podmiotów pozapolicyjnych).

 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”

51 292

(w tym 44 146 wszczynających procedurę i 7 146 dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury)

Ogólna liczba ofiar przemocy

76 993

Liczba ofiar - kobiet

50 241

Liczba ofiar - mężczyzn

7 580

Liczna ofiar - małoletnich

19 172

Ogólna liczba osób stosujących przemoc

51 531

Liczba podejrzewanych sprawców – kobiet

3 522

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn

47 728

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich

281

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod wpływem alkoholu

31 387

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety

1 005

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu mężczyźni

30 333

Powrót na górę strony