Informacje

Zdecydowany spadek przestępczości nieletnich w 2012 roku

Data publikacji 18.03.2013

Prawie o 6 tysięcy zmniejszyła się w 2012 roku, w stosunku do roku poprzedniego, liczba nieletnich podejrzanych o popełnienie różnego typu przestępstw. W 2012 roku Policja zarejestrowała 43 847 takich nieletnich czyli o 5 807 mniej niż rok wcześniej. Jest to spadek na poziomie 11,7 %. Nieletni są podejrzani o popełnienie 94 186 czynów karalnych - to także mniej niż w 2011 roku (nastąpił spadek o 3,4 %).

Najważniejsze kategorie przestępstw oraz ich spadek w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku

 

Kategoria przestępstwa

Liczba czynów karalnych

Liczba  nieletnich

Zabójstwo

4 (spadek o 33,3%)

11 (spadek o 21,4 %)

Uszczerbek na zdrowiu

4 109 (spadek o 25,2%)

2 560 (spadek o 26,2%)

Udział w bójce lub pobiciu

3 289 (spadek o 8,1%)

4 751 (spadek o 13,0%)

Zgwałcenie

181 (wzrost o 43,7%)

106 (spadek o 16,5%)

Inne przestępstwa przeciwko obyczajności (z art. 198 – 204 k.k.)

613 (spadek 38,1%)

321 (spadek o 20,3%)

Kradzież cudzej rzeczy

11 395 (spadek o 0,7%)

8 474 (spadek o 7,5%)

- w tym kradzież samochodu

247 (spadek o 17,7%)

159 (spadek 23,2%)

Kradzież z włamaniem

7 796 (spadek (16,4%)

4 617 (spadek o 12,5%)

Przestępstwa rozbójnicze

12 237 (spadek o 1,6%)

3 360 (spadek o 12,3%)

Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

3 539 (spadek o 5,0%)

1 543 (spadek 11,0%)

Przestępstwa drogowe

1 002 (spadek o 10,9%)

975 (spadek o 9,1%)

Wszystkie przestępstwa o charakterze kryminalnym

90 564 (spadek o 6,6%)

41 565 (spadek o 12,0%)

Wszystkie przestępstwa łącznie

94 186 (spadek o 6,8%)

43 847 (spadek 11,7%)

Powrót na górę strony