Informacje

Przestępstwa dotyczące telefonów komórkowych

Data publikacji 16.06.2013

Nasze telefony komórkowe coraz rzadziej stają się głownym przedmiotem przestępstwa. Na przestrzeni lat 2005 - 2012 w poszczególnych kategoriach przestępstw odnotowano nawet kilkukrotne spadki.

 

 

 

Kradzież cudzej rzeczy

Kradzież z włamaniem

Przestępstwa rozbójnicze

Oszustwo

Ogółem*

2005

53 110

6 394

15 809

5 522

87 124

2006

46 012

4 315

12 581

5 148

75 097

2007

37 314

3 076

9 187

5 394

62 363

2008

32 303

2 554

8 149

4 600

55 931

2009

29 133

2 543

6 986

5 198

52 569

2010

26 172

2 215

5 657

5 906

49 304

2011

23 553

1 946

4 688

6 761

46 257

2012

24 643

1 699

4 116

5 677

46 585

* - przestępstwa wymienione wyżej oraz wszystkie inne, w których zarejestrowano telefon komórkowy jako główny przedmiot przestępstwa

 

Podane wyżej dane statystyczne dotyczą liczby wybranych przestępstw stwierdzonych, gdzie telefon komórkowy był głównym przedmiotem przestępstwa   ( choć niekoniecznie jedynym).

  Jeśli pokrzywdzony utracił także inne przedmioty w wyniku tego samego przestępstwa i uznał je za ważniejsze ( np. cenniejsze), to wtedy te inne rzeczy pozostają głównym przedmiotem przestępstwa, a te zdrzenie nie są ujęte w powyższej tabeli statystyce.

Dane te nie mówią o liczbie utraconych telefonów, tylko o liczbie przestępstw.

Jeśli wartość telefonu jest mniejsza niż 250 zł - to liczba tych wykroczeń (bo zgodnie z prawem nie są to przestępstwa, tylko wykroczenia) nie jest zawarta w rubryce "kradzież cudzej rzeczy". Niezależnie jednak od kwalifikacji zdarzenia, zawsze podejmowane są czynności policyjne zmierzające do ustalenia sprawcy i odzyskania telefonu.

Kwota 250 zł nie dotyczy pozostałych pzestępstw tj. kradzieży z włamaniem i przestępstwtw rozbójniczych, oszustw – w tym przypadku zawsze takie zdarzenie jest kwalifikowane jako przestępstwo, niezależnie od wartości strat.

Powrót na górę strony