Informacje

Przeciwko przemocy domowej - dane za półrocze 2013

Data publikacji 11.10.2013

Policja to jeden z podmiotów zaangażowanych w zwalczanie przemocy domowej. Dane liczbowe dotyczą półrocza 2013 r. i wskazują na to, że procedura „Niebieska Karta” jest realizowana skutecznie, dzięki czemu ofiary nie są pozbawione pomocy z zewnątrz.

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”

27 708

(w tym 23 259 wszczynających procedurę i 4 449 dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury)

Ogólna liczba ofiar przemocy

40 131

Liczba ofiar - kobiet

26 623

Liczba ofiar - mężczyzn

4 265

Liczna ofiar - małoletnich

9 243

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc

27 846

Liczba podejrzewanych sprawców – kobiet

2 089

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn

25 643

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich

114

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod wpływem alkoholu

16 873

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety

529

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu mężczyźni

16 324

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni

20

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina, placówka opiekuńcza)

260

 

Powrót na górę strony