Informacje

"Niebieska Karta" - 2013

Data publikacji 24.01.2014

Policja jest jednym z podmiotów zaangażowanych w zwalczanie przemocy domowej. Dane liczbowe dotyczą 2013 r. i wskazują na zwiększenie liczby wszczęć procedury „Niebieska Karta”, co oznacza skuteczną realizację programu przeciwdziałania przemocy.

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” - 61 047
 - w tym 50 934 wszczynających procedurę i 10 113 dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury


Ogólna liczba ofiar przemocy 86 797, w tym:
Liczba ofiar - kobiet - 58 310
Liczba ofiar - mężczyzn - 9 233
Liczna ofiar - małoletnich - 19 254


Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc -  61 450, w tym:
Liczba podejrzewanych sprawców – kobiet - 4 440
Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn - 56 755
Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich - 255


Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod wpływem alkoholu - 37 650, w tym:
Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety - 1 289
Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu mężczyźni - 36 327
Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni - 34


Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina, placówka opiekuńcza) - 426
 

Powrót na górę strony