Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Niebezpieczeństwo powszechne (art. 163)

Art. 163

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagra­ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

  1. pożaru,
  2. zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
  3. eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,
  4. gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wy­zwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 1798 428
2016 1770 481
2015 2140 614
2014 2047 569
2013 1891 526
2012 2098 753
2011 2095 686
2010 2101 659
2009 2412 962
2008 2477 975
2007 2378 1001
2006 2782 1090
2005 2787 1147
2004 2917 1227
2003 3794 1649
2002 4578 1318
2001 3744 1539
2000 5362 2177
1999 6301 2627
Powrót na górę strony
Polska Policja