Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Zawładnięcie statkiem (art. 166)

Art. 166

§1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§2. Kto, działając w sposób określony w § 1, spro­wadza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 0
2014 2 0
2013 1 1
2012 0 0
2011 0 0
2010 1 0
2009 1 0
2008 0 0
2007 0 0
2006 1 0
2005 1 0
2004 0 0
2003 0 0
2002 0 0
2001 2 0
2000 1 2
1999 0 0
Powrót na górę strony
Polska Policja