Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Stworzenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa na statku (art. 167)

Art. 167

§1. Kto umieszcza na statku wodnym lub powietrznym urządzenie lub substancję zagrażającą bezpieczeństwu osób lub mieniu znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Tej samej karze podlega, kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku urządzenie nawigacyjne albo uniemożliwia jego obsługę, jeżeli może to zagrażać bezpieczeństwu osób.

 

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 1 0
2016 4 1
2015 1 0
2014 0 0
2013 1 0
2012 1 0
2011 2 0
2010 0 0
2009 0 0
2008 0 0
2007 0 0
2006 1 0
2005 0 0
2004 0 0
2003 0 0
2002 0 0
2001 1 0
2000 0 0
1999 0 0
Powrót na górę strony
Polska Policja