Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Wyrób i gromadzenie materiałów wybuchowych (art. 171)

Art. 171

§ 1 Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto przedmioty określone w § 1 odstępuje osobie nieuprawnionej.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 54 74
2016 60 61
2015 52 50
2014 79 88
2013 67 58
2012 58 59
2011 34 63
2010 49 86
2009 39 90
2008 32 68
2007 51 81
2006 61 129
2005 69 117
2004 57 134
2003 79 187
2002 58 166
2001 82 138
2000 85 172
1999 116 161
Powrót na górę strony
Polska Policja