Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (163-172)

Przeszkadzanie akcji ratowniczej (art. 172)

Art. 172

Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2017 1 0
2016 1 0
2015 2 0
2014 0 0
2013 0 1
2012 1 1
2011 1 1
2010 2 0
2009 1 2
2008 2 1
2007 1 0
2006 6 4
2005 5 2
2004 4 2
2003 5 3
2002 2 2
2001 10 5
2000 3 3
1999 3 1
Powrót na górę strony
Polska Policja