Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (222-231)

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza (art. 222)

Art. 222

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

art. 222
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3075 4778
2015 3468 4836
2014 3319 5168
2013 3506 5772
2012 3288 5469
2011 3240 5247
2010 2956 4806
2009 2789 4482
2008 2499 4122
2007 2453 3870
2006 2420 3593
2005 1965 2927
2004 1745 1803
2003 1541 2333
2002 1529 2198
2001 1401 2104
2000 1458 2108
1999 1259 1772
Powrót na górę strony