Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (222-231)

Wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu lub funkcjonariusza (art. 224)

Art. 224

§ 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

art. 224 par. 1 - 3
 ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1516 2997
2015 1755 3283
2014 1968 3854
2013 2004 4262
2012 2160 4572
2011 2162 4662
2010 2198 4944
2009 2325 5095
2008 2371 5267
2007 2412 5564
2006 2263 5433
2005 2155 5002
2004 1789 2848
2003 1519 3864
2002 1278 3620
2001 1218 3339
2000 1176 3331
1999 964 2531

Art. 224a

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

art. 224a
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 709 651
2015 911 850
2014 968 592
2013 439 398

 

Powrót na górę strony
Polska Policja