Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (222-231)

Znieważenie funkcjonariusza (art. 226)

Art. 226

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 226 par. 1 - 3
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 5705 9254
2015 6292 9610
2014 6349 10730
2013 6170 13114
2012 5665 13149
2011 5719 13252
2010 5897 13774
2009 5909 13213
2008 5647 12394
2007 5375 11098
2006 5189 10624
2005 4320 9076
2004 3636 4195
2003 2825 6718
2002 2354 5758
2001 2083 5442
2000 1996 5443
1999 1558 4478
Powrót na górę strony
Polska Policja