Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Fałszywe oskarżenie (art. 234)

Art. 234

§ 1. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 234
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 414 134
2015 390 142
2014 363 184
2013 404 184
2012 206 190
2011 308 186
2010 312 429
2009 389 294
2008 409 266
2007 541 412
2006 594 488
2005 521 457
2004 488 424
2003 369 336
2002 274 274
2001 242 293
2000 222 305
1999 194 233
Powrót na górę strony