Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Zatajanie dowodów niewinności (art. 236)

Art. 236

§ 1. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

art. 236

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 4 0
2015 0 0
2014 5 0
2013 1 0
2012 3 9
2011 4 0
2010 0 3
2009 4 6
2008 3 1
2007 5 2
2006 7 6
2005 6 5
2004 5 5
2003 6 2
2002 1 9
2001 3 7
2000 2 2
1999 0 3
Powrót na górę strony
Polska Policja