Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Niezawiadomienie o przestępstwie (art. 240)

Art. 240

§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.

§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3 8
2015 2 12
2014 0 5
2013 2 14
2012 3 7
2011 9 17
2010 8 30
2009 2 27
2008 2 19
2007 7 29
2006 8 42
2005 6 26
2004 7 43
2003 7 43
2002 6 32
2001 8 20
2000 7 37
1999 3 18
Powrót na górę strony