Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego (art. 241)

Art. 241

§ 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 61 13
2015 72 18
2014 59 18
2013 54 15
2012 22 19
2011 51 18
2010 46 20
2009 40 17
2008 56 21
2007 61 16
2006 48 23
2005 52 9
2004 39 21
2003 37 7
2002 24 13
2001 31 13
2000 22 12
1999 17 8
Powrót na górę strony
Polska Policja