Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Samouwolnienie się pozbawionego wolności (art. 242)

Art. 242

§ 1. Kto uwalnia się sam, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego bez dozoru, bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróci najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto, korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, bez usprawiedliwionej przyczyny nie powróci do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa w porozumieniu z innymi osobami, używa przemocy lub grozi jej użyciem albo uszkadza miejsce zamknięcia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1057 897
2015 1273 973
2014 1365 1095
2013 1325 1060
2012 784 1111
2011 1417 1115
2010 1430 1158
2009 1495 1251
2008 1613 1327
2007 1720 1182
2006 1651 1253
2005 1532 1205
2004 1463 1134
2003 1315 1061
2002 1393 1123
2001 1446 1264
2000 1887 1514
1999 2624 1686
Powrót na górę strony
Polska Policja