Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Uwolnienie pozbawionego wolności (art. 243)

Art. 243

Kto osobę pozbawioną wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy uwalnia lub ułatwia jej ucieczkę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ROK liczba postępowń wszczetych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3 3
2015 7 4
2014 3 6
2013 4 4
2012 6 14
2011 7 13
2010 14 12
2009 12 14
2008 11 14
2007 13 20
2006 13 15
2005 11 12
2004 15 20
2003 14 22
2002 9 21
2001 8 13
2000 8 24
1999 6 11
Powrót na górę strony
Polska Policja