Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Wywieranie wpływu na świadka, biegłego lub tłumacza (art. 245)

Art. 245

Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 315 664
2015 344 711
2014 416 911
2013 452 1105
2012 317 1443
2011 457 1536
2010 491 1590
2009 618 1754
2008 621 1719
2007 852 1899
2006 641 1972
2005 676 1976
2004 678 2012
2003 697 2018
2002 599 1997
2001 726 2130
2000 520 1562
1999 354 983
Powrót na górę strony
Polska Policja