Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Wymuszanie zeznań (art. 246)

Art. 246

Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2 0
2015 0 1
2014 3 0
2013 2 0
2012 12 9
2011 35 12
2010 34 6
2009 26 13
2008 35 10
2007 44 4
2006 32 28
2005 40 20
2004 43 25
2003 16 18
2002 4 18
2001 2 12
2000 11 18
1999 10 14
Powrót na górę strony
Polska Policja