Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232-247)

Znęcanie się nad pozbawionym wolności (art. 247)

Art. 247

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Funkcjonariusz publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1 lub 2, podlega karze określonej w tych przepisach.

 

art. 247 par. 1 - 3 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 70 16
2015 72 8
2014 81 14
2013 94 16
2012 75 30
2011 113 34
2010 107 38
2009 114 39
2008 106 35
2007 133 35
2006 115 42
2005 105 39
2004 96 26
2003 105 47
2002 54 33
2001 44 45
2000 74 28
1999 48 10
Powrót na górę strony
Polska Policja