Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (248-251)

Fałszowanie dokumentów wyborczych (art. 248)

Art. 248

Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego,  wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:

  1. sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,
  2. używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
  3. niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,
  4. dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
  5. odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,
  6. dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

art. 248 par. 1 - 6 oraz ustawy szczegółowe
ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 21 258
2015 115 102
2014 95 37
2013 13 17
2012 33 72
2011 71 40
2010 69 40
2009 12 87
2008 12 45
2007 69 60
2006 84 28
2005 46 21
2004 23 161
2003 56 29
2002 64 10
2001 23 6
2000 22 6
1999 19 34
Powrót na górę strony
Polska Policja