Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (248-251)

Przeszkadzanie w wyborach (art. 249)

Art. 249

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:

  1. odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
  2. swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
  3. głosowaniu lub obliczaniu głosów,
  4. sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba postępowań stwierdzonych
2016 3 0
2015 10 6
2014 11 0
2013 0 0
2012 1 1
2011 9 5
2010 14 4
2009 2 0
2008 1 0
2007 13 7
2006 19 8
2005 5 4
2004 3 2
2003 8 11
2002 19 8
2001 9 6
2000 4 2
1999 0 1
Powrót na górę strony
Polska Policja