Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (248-251)

Wpływanie na sposób głosowania (art. 250)

Art. 250.

Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba postępowań stwierdzonych
2016 0 0
2015 6 0
2014 7 1
2013 2 0
2012 1 0
2011 3 2
2010 6 4
2009 4 0
2008 7 0
2007 27 1
2006 71 0
2005 9 0
2004 5 2
2003 9 1
2002 1 0
2001 5 0
2000 4 0
1999 1 0

Art. 250a

§ 1 Kto, będąc uprawniony do głosowania przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.

§ 3. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba postępowań stwierdzonych
2016 5 6
2015 39 100
2014 62 5
2013 5 16
2012 9 35
2011 34 157
2010 57 18
2009 2 0
2008 4 18
2007 20 99
2006 62 18
2005 7 5
2004 4 4
2003 4 0
Powrót na górę strony
Polska Policja