Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (248-251)

Naruszenie tajności głosowania (art. 251)

Art. 251

Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

art. 251 
ROK liczba postępowań wszczętych liczba postępowań stwierdzonych
2016 0 0
2015 3 0
2014 1 0
2013 1 0
2012 0 0
2011 3 0
2010 1 0
2009 1 0
2008 1 4
2007 5 4
2006 5 6
2005 3 6
2004 3 1
2003 1 3
2002 0 1
2001 0 3
2000 4 0
1999 0 1
Powrót na górę strony
Polska Policja