Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Branie zakładnika (art. 252)

Art. 252

§ 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania się, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem zakładnika, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenia kary wobec sprawcy czynu określonego w § 2, który odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika, a stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary jeżeli odstąpienie od zamiaru wymuszenia i zwolnienie zakładnika nastąpiło dobrowolnie.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 9 22
2015 18 11
2014 12 21
2013 13 13
2012 5 29
2011 18 14
2010 17 28
2009 13 61
2008 14 38
2007 10 32
2006 8 23
2005 16 33
2004 28 38
2003 18 38
2002 29 29
2001 14 32
2000 17 22
1999 12 11
Powrót na górę strony
Polska Policja