Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Udział w zbiegowisku (art. 254)

Art. 254.

§ 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska określony w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 32 64
2015 91 154
2014 157 143
2013 121 285
2012 126 519
2011 26 91
2010 23 588
2009 20 184
2008 21 95
2007 31 114
2006 43 85
2005 16 26
2004 12 57
2003 11 15
2002 12 34
2001 16 78
2000 8 22
1999 5 30

Art. 254a

Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 2642 2789
2015 5071 5302
2014 6708 7131
2013 8536 9270
Powrót na górę strony
Polska Policja