Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (252-264a)

Nawoływanie do przestępstwa (art. 255)

Art. 255.

§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 52 30
2015 29 27
2014 41 36
2013 34 22
2012 28 10
2011 26 25
2010 20 21
2009 11 14
2008 7 16
2007 9 12
2006 8 8
2005 6 4
2004 2 7
2003 5 4
2002 3 1
2001 2 1
2000 7 10
1999 4 5

Art. 255a

Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

ROK liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 4 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
2012 1 1
Powrót na górę strony